Eolas do scoileannaEolas do dhearthóirí agus do thógálaithe
 

Fuinneamh in Oideachas

Ceann amháin de raon tacaíochtaí atá ceaptha ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (ÚFIÉ) is ea an suíomh Gréasáin Fuinneamh in Oideachas. I gcomhar leis an Roinn Oideachais agus Scileanna a forbraíodh iad ar mhaithe le boird bhainistíochta scoileanna, príomhoidí, múinteoirí, lucht riaracháin, airígh, daltaí agus tuismitheoirí chun cleachtais um úsáid fuinnimh a fheabhsú agus costais oibriúcháin na scoileanna a laghdú mar aon leis an timpeallacht a chosaint do na glúine a thiocfaidh inár ndiaidh.Riachtanas reachtúil le haghaidh eagraíochtaí san earnáil phoiblí is ea é ídiú fuinnimh a laghdú de 33% faoin mbliain 2020. Beidh ceangal ar chomhlachtaí poiblí, lena n-áirítear scoileanna, monatóireacht a dhéanamh ar ídiú fuinnimh agus é a thuairisciú don ÚFIÉ ón mbliain 2011 ar aghaidh.
Slite spárála fuinnimh a aimsiúComhtháthú le Scoileanna GlasaCláraigh chun ár Nuachtlitir a fháil
Daltaí a bheith páirteach/Acmhainní teagaiscD’ídiú fuinnimh a thomhasBainistíocht fuinnimh – tús a chur leis
 
 

Important information regarding cookies and seai.ie

By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with the SEAI Cookie Policy.

For more information on cookies see our cookie policy.